naaser
02 آبان 1401 - 11:21

هوشیاری نسل جوان دسیسه‌های دشمنان را ناکام می‌گذارد

بوشهر- امام جمعه شبانکاره گفت: هوشیاری نسل جوان و نوجوان کشور از جمله دانش‌آموزان و دانشجویان، دسیسه‌های دشمنان را ناکام می‌گذارد. به گزارش خبرنگار مهر، محمد پردل صبح دوشنبه در جمع دانش آموزان شبانکاره اظهار داشت: به حول و قوه الهی و هوشیاری و آگاهی و حضور در صحنه شما نسل جوان دشمنان مأیوس و ناامید خواهد شد. خبرنگار مهرپردلوی بیان داشت: یکی از بزرگترین ضربه‌هایی که به نسل جوان و نوجوان وارد شده فضای مجازی رها شده است که توسط دشمن اداره می‌شود و این فضا هم به دانش آموزان هم به خانواده آنان و هم به جامعه ضرر وارد کرده است. امام جمعه شبانکاره به دانش آموزان توصیه کرد: وارد این فضا نشوید چرا که شما را از آموختن علم و تحصیل باز می‌دارد و این به آینده شما ضربه خواهد زد. وی تصریح کرد: به تحصیل و علم آموزی توجه و تمرکز داشته باشید و به آینده خود و جامعه بنگرید و باعث خوشحالی خانواده باشید. پردل تاکید کرد: بدانید که در آینده جامعه به شما نیاز دارد و شما هستید که باید جامعه را به دست بگیرید و بدانید که دشمن سعی دارد با فریب و دغل بازی آینده شما را خراب کند و جامعه را به آشوب و ناآرامی بکشاند. پردل
منبع: مهر
شناسه خبر: 799322